Kunnat ja alueet kritisoivat Euroopan komission ehdottamaa uudistusten toteuttamista ylhäältä alaspäin

Aiheeseen liittyvää tietoa