PAIKALLISTAPAHTUMAT

Euroopan alueiden komitea (AK) kutsuu kansalaiset keskustelemaan EU:sta paikallis- ja aluetason julkisissa tapahtumissa!

Näitä tapahtumia voidaan järjestää jäsenvaltioissa yhteistyössä "EU:n lähettiläinä paikallistasolla" toimivien AK:n jäsenten, kuntien, läänien ja alueiden sekä niiden valtakunnallisten järjestöjen ja verkostojen sekä muiden EU:n toimielinten kanssa.

Osallistuminen on avoin niille, jotka ovat kiinnostuneita isännöimään vuonna 2016 paikallistapahtumia, jotka ovat sopusoinnussa komitean poliittisten painopisteiden kanssa ja noudattavat valintaperusteita ja joiden päätavoitteena on

 • ottaa kansalaiset ja etenkin nuoret mukaan EU-asioista käytävään vastavuoroiseen viestintään, jonka kautta voidaan tuoda esille EU:n alueiden kiinnostuksen kohteita ja odotuksia 
 • edistää AK:n lainsäädännöllistä työtä järjestämällä paikallisia keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevista EU:n säädöksistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista EU:n alueisiin ja kuntiin
 • kannustaa kuntien ja alueiden väliseen tietämyksen ja hyvien käytänteiden vaihtoon
 • vahvistaa yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan komission maakohtaisten edustustojen, Euroopan parlamentin ja Europe Direct -tiedotusverkoston, kanssa.

Hakekaa lisätietoa täältä ja ryhtykää AK:n kumppaniksi paikallistason tapahtumassa!  

Minkä tyyppiset tapahtumat voivat saada tukea?

 • Kansalaisvuoropuhelut: kansalaisten ja etenkin nuorten kanssa käytävä avoin keskustelu EU:n poliittisesta asialistasta ja Euroopan tulevaisuudesta
 • Sidosryhmävuoropuhelut: paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut AK:n lausuntojen valmistelusta ja niiden jatkotoimista panoksen antamiseksi komitean lausuntotyön 
 • Konferenssi tai seminaarit: tietämyksen ja hyvien käytänteiden vaihto EU:n kuntien ja alueiden välillä EU-asioihin ja niiden alueelliseen vaikutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ketkä voivat osallistua?

 • AK:n jäsenet ja heidän edustamansa paikallis- ja alueviranomaiset
 • EU:n alueet, läänit ja kunnat
 • Alue- ja paikallistason etuja ajavat valtakunnalliset järjestöt

Mitkä ovat osallistumisen edellytykset?

 • Tapahtumaan osallistuu aktiivisesti puhujana yksi tai useampi AK:n jäsen.
 • Formaatti on avoin ja osallistava.
 • Tilaisuudella on yhteys AK:n poliittisiin painopisteisiin ja vuotuiseen viestintäsuunnitelmaan.
 • Kumppaneina on muita EU:n toimielimiä ja niiden kansallisia edustustoja (Euroopan parlamentin tiedotustoimistot ja Euroopan komission pysyvät edustustot), Europe Direct -tiedotuspisteitä ja/tai paikallis- ja alueviranomaisten eurooppalaisia ja valtakunnallisia järjestöjä ja verkostoja.

Mitä AK voi tarjota?

Arvioinnin ja käytettävissä olevien taloudellisten resurssien pohjalta AK voi tarjota tukea muun muassa seuraavilla aloilla:

 • keskustelujen vetäjien kustannukset
 • tulkkaus (enintään kolme kieltä)
 • mediaan ja viestintään liittyvät toimet
 • AK:n jäsenten matka- ja majoituskulujen korvaaminen.

Hakuohjeet

 • Lukekaa paikallistapahtumia koskevat määräykset.
 • Toimittakaa ehdotuksenne vähintään kolme kuukautta ennen ehdotettua tapahtumaa.
 • Täyttäkää verkossa saatavilla oleva hakulomake.
 • Esittäkää kaikki tarvittavat tiedot, kuten tapahtuman tavoitteet, konsepti, tehtävät, budjettiarvio ja alustava ohjelma.

 

Yhteydenotot
Communication Directorate
Events Unit
European Committee of Regions
Rue Belliard/Belliardstraat 99–101
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
sähköposti : eulocal@cor.europa.eu
twitter: #EUlocal


Aiheeseen liittyvää tietoa
Reflecting on Europe
Find out more about

Reflecting EU
Apply for your local event

 
Further information


Past events

Past news