Täysistunnot

 

​AK pitää yleensä kuusi täysistuntoa vuosittain. Niihin osallistuvat kaikki sen 350 demokraattisesti valittua jäsentä, jotka edustavat EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion paikallisia ja alueellisia yhteisöjä.

Täysistunnon puheenjohtajana toimii tavallisesti AK:n puheenjohtajaTäysistuntojen päätarkoituksena on
  • ennakkoarvion hyväksyminen komitean tuloista ja menoista
  • komitean poliittisen ohjelman hyväksyminen kunkin toimikauden alussa
  • puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan muiden jäsenten valitseminen
  • aihekohtaisten valiokuntien asettaminen toimielimen yhteyteen
  • komitean työjärjestyksen hyväksyminen ja tarkistaminen.
EU:n lainsäädäntäprosessin puitteissa Euroopan komissio on velvollinen kuulemaan AK:ta politiikanaloilla, jotka vaikuttavat suoraan paikallis- ja alueviranomaisiin. Asianomainen AK:n aihekohtainen valiokunta nimeää yhden jäsenistään raportoimaan ja laatimaan lainsäädäntöehdotusta koskevan lausunnon, josta myöhemmin äänestetään AK:n täysistunnossa. Mikäli enemmistö äänestää lausunnon puolesta, lausunto hyväksytään ja toimitetaan muille EU:n toimielimille.
 
AK voi myös omaehtoisesti ottaa kantaa tiettyyn aiheeseen laatimalla oma-aloitteisen lausunnon.
 

​Recent Plenary sessionsUpcoming Plenary Sessions


​Latest news