Osaamisvaihdon foorumi


Osaamisvaihdon foorumi on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (RTD) yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on esitellä uusia ratkaisuja tutkimuksen ja innovoinnin alalla, innovatiivisia tuotteita sekä parhaita käytänteitä, joilla vastataan paikallis- ja alueviranomaisten ratkaistavana Euroopassa oleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Vuonna 2016 osaamisvaihdon foorumin tapahtumia järjestetään biotalouden ja kehitystä vauhdittavien keskeisten teknologioiden alalla. Vuonna 2017 käsiteltäviä aloja ovat energia ja julkisen sektorin innovointi. 

Osaamisvaihdon foorumin toimintatapoja ovat 

  • AK:n ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston Brysselissä järjestämät temaattiset seminaarit
  • AK:n jäsenten paikallisesti alueilla järjestämät vertaisperiaatteella toteutettavat tapahtumat
  • muiden tahojen järjestämät esittelytapahtumat, jotka edistävät osaamisvaihdon foorumin vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista. 

Lisätietoa saa SEDEC-valiokunnan sihteeristöstä: sedec@cor.europa.eu


​Latest news