Alueidenväliset ryhmät

Alueidenväliset ryhmät ovat Euroopan alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten vapaaehtoispohjalta muodostamia foorumeita. Ne edistävät näkemysten vaihtoa ja siten ideointia, jonka tuloksia voidaan hyödyntää paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyössä jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella.

Komitean sääntöjen mukaan alueidenvälisen ryhmän voi muodostaa vähintään kymmenen Euroopan alueiden komitean varsinaista jäsentä, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

• Jäsenet edustavat vähintään neljää maakohtaista valtuuskuntaa.
• Jäsenet edustavat sopimuksella perustettua alueryhmittymää, joka edistää rajatylittävää yhteistyötä.

Sen jälkeen, kun päätös alueidenvälisistä ryhmistä tuli voimaan 13. helmikuuta 2007, komitean työvaliokunta on hyväksynyt 11 ryhmän perustamisen. Tällä hetkellä komiteassa toimivat seuraavat ryhmät:

 

Eräiden alueidenvälisten ryhmien (Adrianmeri–Joonianmeri, Alppien makroalue, Itämeren maiden alueet, Tonava) taustalla on samaa aluetta koskeva makroaluestrategia. Makroaluestrategiat ovat Eurooppa-neuvoston hyväksymiä kehyksiä tietyn maantieteellisen alueen (makroalueen) taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi, ja ne koskevat kyseisellä alueella sijaitsevia jäsenvaltioita ja unionin ulkopuolisia maita.

Aiheeseen liittyvää tietoa
Asiakirjat