Valiokunnat

Kuusi valiokuntaa (jäsenistä muodostuvaa ryhmää) laatii alueiden komitean lausunnot, joissa tarkastellaan Euroopan komission ehdottamaa uutta lainsäädäntöä. Nämä valiokunnat esittävät luonnokset lausunnoista ja päätöslauselmista, ja niistä keskustellaan ja ne hyväksytään täysistunnossa.

 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 

 

Lausunnot, joista on keskusteltu ja jotka on hyväksytty valiokunnissa, muodostavat perustan AK:n kannanotoille paikallisista ja alueellisista lähestymistavoista asianomaisiin kysymyksiin nähden.

AK pyrkii näin ollen vaikuttamaan EU:n toimielinkentässä käytävään laajempaan keskusteluun sekä poliittiseen ja lainsäädäntäohjelmaan sen varmistamiseksi, että paikallis- ja aluetason haasteet – ja niiden ratkaisut – ymmärretään ja otetaan huomioon.

AK:n valiokuntien vastuualat heijastavat AK:n keskeisiä politiikkoja, jotka puolestaan mukailevat tiiviisti Euroopan komission ja Euroopan parlamentin painopisteitä.

Kunkin valiokunnan kokoonpano kuvastaa AK:n poliittista ja maakohtaista kokoonpanoa.


 ​Upcoming Events​NewsAiheeseen liittyvää tietoa

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)