EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu > AK:n toiminta > Valiokunnat
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
AK:n toiminta
Valiokunnat

Kuusi valiokuntaa (jäsenistä muodostuvaa ryhmää) laatii alueiden komitean lausunnot, joissa tarkastellaan Euroopan komission ehdottamaa uutta lainsäädäntöä. Nämä valiokunnat esittävät luonnokset lausunnoista ja päätöslauselmista, ja niistä keskustellaan ja ne hyväksytään täysistunnossa.

commissions

  NAT
 SEDEC ​ 

Lausunnot, joista on keskusteltu ja jotka on hyväksytty valiokunnissa, muodostavat perustan AK:n kannanotoille paikallisista ja alueellisista lähestymistavoista asianomaisiin kysymyksiin nähden.

AK pyrkii näin ollen vaikuttamaan EU:n toimielinkentässä käytävään laajempaan keskusteluun sekä poliittiseen ja lainsäädäntäohjelmaan sen varmistamiseksi, että paikallis- ja aluetason haasteet – ja niiden ratkaisut – ymmärretään ja otetaan huomioon.

AK:n valiokuntien vastuualat heijastavat AK:n keskeisiä politiikkoja, jotka puolestaan mukailevat tiiviisti Euroopan komission ja Euroopan parlamentin painopisteitä.

Kunkin valiokunnan kokoonpano kuvastaa AK:n poliittista ja maakohtaista kokoonpanoa.


 ​Upcoming Events


​News


Aiheeseen liittyvää tietoa

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)