Työvaliokunta

Työvaliokuntaa voidaan pitää AK:n poliittisena moottorina, sillä se laatii komitean poliittisen ohjelman kunkin uuden toimikauden alussa, valvoo sen toteuttamista ja yleisesti koordinoi täysistuntojen ja valiokuntien työskentelyä.

Työvaliokunta kokoontuu yleensä kuudesti vuodessa ennen kutakin kuutta täysistuntoa Brysselissä ja kahdesti vuodessa ylimääräisiin kokouksiin, jotka pidetään siinä jäsenvaltiossa, joka toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana.

Työvaliokunnan on AK:n poliittisena moottorina heijastettava komiteassa vallitsevaa – erityisesti poliittista – moniarvoisuutta. Siksi työvaliokunnan kokoonpano on seuraavanlainen:
  • puheenjohtaja
  • ensimmäinen varapuheenjohtaja
  • 28 varapuheenjohtajaa (yksi kustakin jäsenvaltiosta)
  • 28 muuta jäsentä
  • poliittisten ryhmien puheenjohtajat.
Espanjasta, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta on kustakin kolme jäsentä; Alankomaista, Belgiasta, Bulgariasta, Irlannista, Itävallasta, Kreikasta, Kroatiasta, Liettuasta, Portugalista, Romaniasta, Ruotsista, Slovakiasta, Suomesta, Tanskasta, Tšekistä ja Unkarista on kustakin kaksi jäsentä, ja Kyproksesta, Latviasta, Luxemburgista, Maltasta, Sloveniasta ja Virosta on kustakin yksi jäsen.
 
Puheenjohtajan toimikauden tavoin työvaliokunnan toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta.
 

Työvaliokunta vastaa seuraavista tehtävistä:

a)       poliittisen ohjelman laatiminen ja esittäminen täysistunnolle kunkin toimikauden alussa, sen toteuttamisen seuranta sekä vuosittaisten ja toimikauden lopuksi annettavien arviointien esittäminen
 
b)      täysistunnon ja valiokuntien työskentelyn valmistelu, organisointi ja koordinointi
 
c)       valiokuntien vuotuisten työohjelmien hyväksyminen niiden esityksestä
 
d)      yleisvastuu taloudellisista, organisatorisista ja hallinnollisista asioista, jotka koskevat jäseniä ja varajäseniä; komitean, sen pääsihteeristön ja komitean elinten sisäinen organisaatio, organisaatiokaavio mukaan luettuna
 
e)       pääsihteerin sekä AK:n työjärjestyksen 73 artiklassa tarkoitettujen virkamiesten ja muun henkilöstön palvelukseen ottaminen
 
f)       komitean tuloista ja menoista laaditun ennakkoarvion esittäminen täysistunnolle AK:n työjärjestyksen 75 artiklan mukaisesti
 
g)       lupien myöntäminen kokousten pitämiseksi komitean tavanomaisen toimipaikan ulkopuolella
 
h)      työryhmien, alueiden komitean ja jäsenehdokasvaltioiden sekakomiteoiden ja muiden sellaisten poliittisten elinten, joihin AK:n jäsenet osallistuvat, muodostamista ja työskentelytapaa koskevien määräysten antaminen
 
i)        päätöksen tekeminen kanteen nostamisesta Euroopan unionin tuomioistuimessa tai väliintulohakemuksen esittämisestä sille, jos täysistunto ei pysty päättämään asiasta määräajassa.
 
Työvaliokunta voi myös
  • perustaa jäsentensä tai komitean jäsenten keskuudesta työryhmiä avukseen erityistapauksissa
  • kutsua kokouksiinsa muita komitean jäseniä heidän asiantuntemuksensa tai tehtäviensä perusteella sekä myös ulkopuolisia henkilöitä.