EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu > AK:n toiminta
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
AK:n toiminta
Seuraavassa kerrotaan, miten AK:n 353 jäsentä ja sen sidosryhmät antavat panoksensa EU:n päätöksentekoprosessiin.

AK:n rooli EU:n päätöksentekoprosessissa


 

EU:n toimielinten on kuultava alueiden komiteaa (AK) lainsäädäntäprosessin kaikissa vaiheissa. Mikä on AK:n rooli EU:n päätöksentekoprosessissa?

  • AK kuulee kansallisia ja alueellisia parlamentteja, paikallis- ja alueviranomaisia, järjestöjä jne.
  • AK:n valiokunnat laativat lausuntoja.
  • Lausunnot hyväksytään täysistunnoissa.
  • AK seuraa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa alue- ja paikallistasolla.

> Lisätietoa AK:n työskentelystä

Kokoukset


Valokuva/video