Pääsihteeri: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek
Euroopan alueiden komitean (AK) pääsihteerinä johdan 600 virkamiehestä muodostuvaa hallintokoneistoa, joka toteuttaa AK:n poliittisten elinten, alue- ja paikallisedustajien kokouksen, työvaliokunnan, poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokouksen ja komitean puheenjohtajan tekemiä päätöksiä ja tukee jäseniä heidän lainsäädännöllisessä ja poliittisessa työssään.

Autan komitean puheenjohtajaa ajamaan AK:n etuja suhteissa unionin muihin toimielimiin ja elimiin ja hoidan päivittäisiä tehtäviä hallinnon, talousarvioasioiden ja viestinnän alalla.

Euroopan kansalaiset odottavat muutosta mahdollisuuksissaan osallistua heille tärkeimpien asioiden käsittelyyn. Tämä on selkeä viesti kaikille EU:n toimielimille, että niiden tulee kuunnella paremmin kansalaisia ja osoittaa, että kansalaiset ovat tärkeitä. Olen vakuuttunut, että AK:lla voi olla tässä yhteydessä merkittävä rooli kansalaisia lähimpinä olevien paikallis- ja aluetason poliitikkojen edustajana.

Täältä löydät lisää tietoa minusta, tiimistäni ja Euroopan alueiden komitean työskentelystä.

Jiří Buriánek
Euroopan alueiden komitean pääsihteeri


Aiheeseen liittyvää tietoa
 

 Upcoming events

  

 Media links

 
 

 Strategic papers