EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu > Tietoa AK:sta > Puheenjohtaja ja jäsenet > Puheenjohtaja
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Tietoa AK:sta
Puheenjohtaja

Markku Markkula

Markku Markkula valittiin helmikuussa 2015 Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtajaksi kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi.

Sen jälkeen, kun hänet nimettiin AK:n jäseneksi vuonna 2010, hän on toiminut useissa vaikutusvaltaisissa tehtävissä, kuten AK:n EPP-ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja EPP-ryhmän Eurooppa 2020  työryhmän puheenjohtajana. AK:n esittelijänä hän on käsitellyt mm. seuraavia innovoinnin alan aiheita: Euroopan digitaalistrategia, paikallis- ja alueviranomaisten rooli Eurooppa 2020  strategian tavoitteiden saavuttamisessa, EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön vahvistaminen ja keskittäminen, Horisontti 2020, sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantaminen, innovaatiokuilun umpeenkurominen, uusien huipputeknologiayritysten ekosysteemien luominen ja teollisuuspolitiikkapaketti. Hän on myös ollut jäsenenä useissa korkean tason asiantuntijaryhmissä, kuten EU:n älykkään erikoistumisen peilausryhmässä.  Read more.

Cabinet contact
Telephone: +32 2 282 2314

Latest news


Aiheeseen liittyvää tietoa
President Markkula on Twitter

More tweets