Jäsenet

AK:n jäsenten haku


Members quick search
 
Advanced Search
 

AK:n jäsenyys
what-is-CoR-FI.png

Komiteassa on 350 jäsentä, jotka edustavat EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion alueellisia ja paikallisia yhteisöjä (EY:n perustamissopimuksen 263 artikla).

Jäsenet hoitavat tehtäväänsä yhteisön yleisen edun mukaisesti täysin riippumattomina

Jäsenten toimikausi

AK:n jäsenen toimikausi on viisi vuotta, ja se alkaa sinä päivänä, jona neuvoston päätös hänen nimeämisestään tulee voimaan.

Jäsenen tai varajäsenen jäsenyys päättyy jäsenen erotessa, AK:n jäseneksi nimeämisen perustana olevan, vaaleilla saadun luottamustehtävän päättyessä tai jäsenen kuollessa.

Neuvosto nimeää alueiden komiteaan seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Sijaisten osallistuminen

Varsinaista jäsentä voi edustaa toinen jäsen tai sijainen hänen ollessa estynyt osallistumasta täysistuntoon, valiokunta- tai muuhun kokoukseen.

Sijaisena toimiva jäsen tai varajäsen voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä.

Hänellä on kyseisessä kokouksessa samat valtuudet kuin varsinaisella jäsenellä.