Keskeiset tiedot

Vuonna 1994 perustettu Euroopan alueiden komitea (AK) on Euroopan unionin alue- ja paikallisedustajien kokous.

Komiteassa on 350 jäsentä, jotka ovat alue- ja kunnanjohtajia tai alueiden ja kuntien vaaleilla edustustehtäviin valittuja EU:n 28 jäsenvaltiosta.

Jäsenten on oltava demokraattisesti valittuja ja/tai heillä on oltava poliittinen vastuutehtävä kotimaassaan.

AK:n kautta EU:n paikallis- ja alueviranomaistahot voivat osallistua alueisiin ja kuntiin vaikuttavan EU:n lainsäädännön kehittämiseen.

Mutta ... miksi AK perustettiin?

AK on perustamisestaan lähtien, yli 20 vuoden ajan, pyrkinyt lähentämään kansalaisia Euroopan unioniin.

Yleisesti tiedetään, että

 • EU:n lainsäädännöstä 70 prosenttia vaikuttaa suoraan alue- ja paikallistasolla.
 • EU:n kansalaisten on päästävä osallistumaan EU:n kehittämiseen.
 • EU:n kansalaisista 50 prosenttia katsoo, että paikallisesti ja alueellisesti luottamustehtäviin valituilla on paremmat valmiudet edustaa heitä EU:n tasolla.
 • lähellä kansalaisia olevien alue- ja paikallistason vaaleilla valittujen luottamustoimen haltijoiden olisi voitava kertoa näkemyksistään EU:n lainsäädännön valmistelun aikana.

AK:n tärkeä rooli tunnustettiin ja sitä vahvistettiin Lissabonin sopimuksessa vuonna 2009. Tästä on lisätietoa jäljempänä.

Miten AK voi lähentää EU:ta ja kansalaisia?

 • AK:n jäsenet asuvat ja työskentelevät alueilla tai kunnissa, mistä he ovat lähtöisin, ja he ovat siksi perillä äänestäjiään askarruttavista asioista.
 • Jäsenet puhuvat äänestäjiensä puolesta EU:n päätöksenteko- ja lainsäädäntäprosessin ytimessä ja myös pitävät heidät ajan tasalla EU:n kehityksestä järjestämällä AK:n kokouksia ja konferensseja alueillaan tai kunnissaan.

AK:n pääperiaatteet ja tärkeimmät vastuualat

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

 • economic, social and territorial cohesion,
 • employment,
 • social affairs,
 • education, youth and culture,
 • public health,
 • transport,
 • sport,
 • environment, energy and climate change.

 

 

 

Aiheeseen liittyvää tietoa
AK pähkinänkuoressa
 

- yli 20 vuotta EU:n kansalaisten palveluksessa
- 28 jäsenvaltiota edustettuina
- alue- ja paikallistasolla vaaleilla valitut 350 jäsentä ja 350 varajäsentä
- 6 valiokuntaa
- 5 poliittista ryhmää
- noin 6 täysistuntoa vuosittain
- lähes 60 komitean antamaa lausuntoa vuonna 2014
- monenlaisia esitteitä, tapahtumia ja aloitteita


Media Links