Tässä osassa esitellään yksityiskohtaisesti alueiden komitean (AK) rooli, jäsenet, poliittiset painopisteet sekä hallintorakenteet ja -menettelyt.

Alueiden komitea lyhyesti


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Alueiden komitea tuo alueiden ja kuntien äänen kuuluviin Euroopan unionissa.

350 jäsentä - alue- ja paikallistasolta valittuja edustajia EU:n 28 jäsenvaltiosta;
6 valiokuntaa, joiden vastuualat kattavat seuraavat EU:n perussopimuksiin perustuvat politiikanalat:

  • työllisyys, ammatillinen koulutus, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, sosiaalipolitiikka, terveys
  • koulutus ja kulttuuri
  • ympäristö, ilmastonmuutos, energia
  • liikenne ja Euroopan laajuiset verkot
  • väestönsuojelu ja yleishyödylliset palvelut

6 täysistuntoa vuodessa.
Yli 50 EU:n lainsäädäntöä käsittelevää lausuntoavuodessa.
Yli 40 sidosryhmien kuulemista joka vuosi.
Yli 300 tapahtumaa vuodessa.

> Lisätietoja AK:sta

Poliittiset edustajat


 Poliittiset ryhmät

 ​​​

AK:n sihteeristöTyöpaikat


> Avoimia työpaikkoja
Valokuva/video