EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu
 

Puheenjohtaja ja jäsenet
Toiminta
Keskeiset tapahtumat
Työkalut

6th European Summit of Regions and Cities

07-08.03.2014
Athens


European Elections 2014

22-25.05.2014
28 EU Member States 


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectVerkostot
 • Seuraa alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan EU-politiikan toteuttamiseen
  Mahdollistaa alue- ja paikallisviranomaisten suoran osallistumisen EU:n poliittiseen päätöksentekoprosessiin sekä lainsäädäntä- että sen valmisteluvaiheessa
  Helpottaa rajat ylittävää, valtioiden välistä tai alueiden välistä yhteistyötä
  Lisää ja jakaa tietoa eurooppalaisten alue- ja paikallisviranomaisten tekemästä kehitysyhteistyöstä
  Tuo Välimeren unioniin paikallis- ja alueulottuvuuden
  Tavoitteena on tiivistää EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten vuoropuhelua