Broneerige külastus

Regioonide Komitee korraldab tutvustavaid külastusi neile, kes soovivad saada rohkem teada komitee tegevuse ja piirkondade rolli kohta Euroopa Liidu õigusaktide sisu kujundamisel.

Umbes tund aega kestev külastus Regioonide Komitee töötaja juhatusel sisaldab komitee üldist tutvustust. Külastusi korraldatakse esmaspäevast neljapäevani kell 9.30–16.30, reedel kuni kella 14.30-ni.

Sooviavalduse palume saata külastajate teenindamise talitusele kaks kuud varem ja see peab sisaldama järgmist teavet:

  • osalejate arv;
  • rühma liik;
  • keelteoskus;
  • osalejate vanus;
  • rühmajuhi kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja e-posti aadress).

Oma taotluse esitamiseks palume kasutada vastavat vormi ( EN - DE - FR ).

Pidage silmas, et

  • rühmas peab olema vähemalt 15 inimest;
  • osalejad peavad olema vähemalt 14-aastased.

Täiendav teave:

Regioonide Komitee
Teabevahetuse-, pressi- ja protokollidirektoraat
Külastajate teenindamise talitus (Klaus Hullmann, Françoise Dumont)
rue Belliard 99-101 / Belliardstraat 99–101
1040 Bruxelles/Brussel
Tel: + 32 (0) 2 282 2301/2124
Faks:+ 32 (0) 2 282 23 42
e-post: visitesCdR@cor.europa.eu