ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu
Asute siin > Esileht
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

President ja liikmed
Tegevus
Põhisündmused
Vahendid
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectVõrgustikud
 • Jälgib kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu poliitika rakendamisse
  Võimaldab kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel vahetult osaleda ELi poliitika otsustusprotsessis nii selle õigusloome kui ka õigusloome-eelses etapis
  Lihtsustab piiriülest, riikidevahelist või piirkondadevahelist koostööd
  Aitab suurendada ja jagada teavet Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arengukoostöö kohta
  Annab Vahemere Liidule kohaliku ja piirkondliku mõõtme
  Edendab partnerriikide ja ELi riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste dialoogi