• Euroopan alueiden komitean täysistuntokatsaus

   

   kesäkuu 2016 Yhteistyökumppani:   

   bird.gif Facebook.png 

  Puheenjohtaja Markkulan tervehdys
  Kohti Bratislavan huippukokousta
  Kesäkuun täysistunto on takanamme ja nyt katseemme on suunnattu Bratislavan alueiden ja kuntien 7. huippukokoukseen 8.–9. heinäkuuta. Kahden vuoden välein järjestettävä tapahtuma tuo yhteen lähes tuhat kunta-, alue-, jäsenvaltio- ja EU-tason vaikuttajaa kaikkialta Euroopasta.
  Suomen valtuuskunnan uutisia
  Alueiden komitean lausunnoilla on vaikutusta
  Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Pauliina Haijanen kertoo tuoreesta raportista, jossa arvioidaan AK:n lausuntojen vaikuttavuutta.
  AK SuomiAreenassa 14.7. – Lisää yrittäjyyttä kuntiin ja kaupunkeihin
  Miten kunnat ja kaupungit voivat parhaiten edistää yrittäjyyttä ja innovointia? Entä mitä voidaan saavuttaa EU:n tason toimilla? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Porin SuomiAreenassa 14. heinäkuuta Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Markku Markkulan ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen johdolla.
  Täysistunto pähkinänkuoressa
  EU:n asetettava kova tavoite: 30 prosenttia vähemmän elintarvikejätettä vuoteen 2025 mennessä
  Lapinlahden kunnanhallituksen puheenjohtajan Ossi Martikaisen valmistelemassa lausunnossa Euroopan alueiden komitea kehottaa asettamaan vähimmäistavoitteeksi elintarvikejätteen vähentämisen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
  Euroopan väestöhaasteet edellyttävät EU:lta vahvoja toimia
  Euroopan alueiden komitea varoittaa 16. kesäkuuta antamassaan lausunnossa, että alueiden välisillä kasvavilla väestörakenteen eroilla on huomattavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia Euroopassa. Tätä näkemystä tukee OECD:n uusi aluekehitystä käsittelevä raportti, jonka Mari Kiviniemi esitteli AK:n jäsenille täysistunnossa.
  Aluepolitiikkaa on jatkettava vuoden 2020 jälkeen
  Euroopan alueiden komitea vaatii aluepolitiikalle jatkoa vuoden 2020 jälkeen, ilmenee komitean 15. kesäkuuta hyväksymässä lausunnossa, joka liittyy nykyisen rahoituskauden puolivälitarkasteluun. Komitea korostaa EU-rahoituskehyksen jatkuvuutta ja varainkäytön ennakoitavuutta.
  Kuntien jätehuollolla kohti kiertotaloutta, mutta alueiden erot huomioitava
  Euroopan alueiden komitea esittää useita tarkennuksia komission esitykseen jätedirektiivien muuttamisesta. Ne liittyvät esimerkiksi yhdyskuntajätteen määritelmään, jätteen uudelleenkäyttöön tai siihen, milloin jätteen voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä.
  Kaikki kesäkuun täysistunnossa hyväksytyt lausunnot
  Euroopan alueiden komitean 118. täysistunnossa 15.–16. kesäkuuta hyväksyttiin seitsemän lausuntoa ja kolme päätöslauselmaa.
   
  Euroopan alueiden komitea tiedotusvälineissä
  Voit lähettää meille AK:ta käsitteleviä juttuja osoitteeseen PresseCdR@cor.europa.eu!
  Eurooppa alueellani
  AK:n kotisivu EU:n verkkosivut Oikeudellinen huomautus Yhteystiedot Tilaa