• Helmikuu 2017 Yhteistyökumppani:  

   

  bird.gif Facebook.png LinkedIn


  Puheenjohtaja Markkulan tervehdys
  Brexit on myös mahdollisuus: EU löytää uuden suunnan?
  ​Alueiden komitea vaikuttaa EU:n uudistamiseen, myös Brexit-prosessin johdosta ja avulla. Brexitin ja kansainvälisen politiikan pintavaahto näkyy aivan liikaa ainakin Suomen mediassa suhteessa kaikkeen mitä muuta EU:ssa tapahtuu.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Suomen valtuuskunnan uutisia
  Sinivalkoista väriä täysistunnossa
  Helmikuun täysistunnossa taidettiin tehdä eräänlaista historiaa, sillä hyväksyttävänä oli peräti kolme meidän suomalaisjäsenten laatimaa lausuntoa, Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Pauliina Haijanen kirjoittaa.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Täysistunto pähkinänkuoressa
  Kunnat ja alueet tarvitsevat tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
  Viime vuosikymmen oli maapallon lämpötilan mittaushistorian lämpimin. Ilmastonmuutos vaikuttaa keskilämpötilaan, äärilämpötiloihin ja sademääriin, aiheuttaa valtamerien lämpenemistä, nostaa merenpintaa ja sulattaa lumi- ja jääpeitettä. Kuntien ja alueiden on valmistauduttava näihin muutoksiin. Euroopan alueiden komitea antoi oman panoksensa EU:n sopeutumisstrategiaan lausunnossa, jonka on valmistellut Espoon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sirpa Hertell (EPP).
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Arktisen alueen asema vahvistuu EU:ssa – pohjoiset kaupungit tutkimus- ja innovaatiotoiminnan moottoreita
  Arktisen alueen strategisen merkityksen lisääntyminen on huomattu Euroopan unionissa. Euroopan alueiden komitea (AK) painottaa Laitilan kaupunginvaltuuston jäsenen Pauliina Haijasen (EPP) laatimassa lausunnossa , että pohjoisten alueiden luonnonympäristön ja sosio-ekonomisten erityispiirteiden mukanaan tuomien haasteiden ratkaiseminen vaatii paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason yhteisiä ponnisteluja.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  EU:n alueet ja kunnat ovat sitoutuneet investointien kasvattamiseen
  Byrokratian karsiminen, paikallis- ja aluehallinnon osaamisen parantaminen sekä tietämyksen lisääminen EU:n investointimahdollisuuksista ovat keinoja, joilla voidaan kanavoida puuttuvat investoinnit uudelleen Euroopan talouteen. Tämä on Euroopan paikallis- ja aluepäättäjien viesti heidän hyväksyttyään lausunnon investointivajeesta ja päätöslauselman vuotuisesta kasvuselvityksestä 2017 Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa EIP:n varapääjohtajan Vazil Hudákin läsnä ollessa.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Kunta- ja aluetaso mukaan kehitysyhteistyöhön
  Alueiden komitean lausunto Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi kehityspolitiikkaa koskevaksi eurooppalaiseksi konsensukseksi hyväksyttiin helmikuun täysistunnossa. Kehityspolitiikka tulee nähdä laajasti eri toimijoiden tehtävänä, eikä vain valtioiden välisenä toimintana. Alue- ja paikallistasolla tulee olla merkittävä rooli kehityspolitiikan toteuttamisessa etenkin, kun se halutaan ymmärtää laajasti osana kestävän kehityksen politiikkaa.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
   
  Euroopan alueiden komitea tiedotusvälineissä
  Voit lähettää meille AK:ta käsitteleviä juttuja osoitteeseen PresseCdR@cor.europa.eu!
  Eurooppa alueellani
  AK:n kotisivu EU:n verkkosivut Oikeudellinen huomautus Yhteystiedot Tilaa