• toukokuu 2017 Yhteistyökumppani:  

   

  bird.gif Facebook.png LinkedIn


  Puheenjohtaja Markkulan tervehdys
  EU27 tarvitsee uudistuksia kuntien ja alueiden tuella
  Minut valittiin Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtajaksi helmikuussa 2015. Luottamustoimisena puheenjohtajana toimiminen on ollut lähes ympärivuorokautista työtä ja vaikuttamista, jossa yhdistyy EU:n ylimmän tason ja kaupunki-/aluetason aktiivinen uudistustyö.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Suomen valtuuskunnan uutisia
  Koheesiopolitiikkaa tarvitaan jatkossakin
  Pauliina Haijanen kertoo täysistunnon puheenaiheista ja muutoksista Suomen valtuuskunnan kokoonpanossa.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Täysistunto pähkinänkuoressa
  Tehokkaampi ja yksinkertaisempi koheesiopolitiikka on kaikkien etu
  EU investoi vuosina 2014–2020 koheesiopolitiikan kautta 454 miljardia euroa alueiden välisten erojen vähentämiseen ja kestävän kasvun tukemiseen. Euroopan alueiden komitea (AK) korostaa, että koheesiopolitiikalla on vuosikymmenten ajan
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat mahdollisuuksia nuorille
  Euroopan alueiden komitea (AK) korostaa lausunnossaan, että EU:n nuorisopolitiikan keskeisinä tavoitteina tulisi edelleen olla yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen, sosiaalisen integraation edistäminen ja nuorten kilpailukyvyn lisääminen työmarkkinoilla.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Asukkaiden terveys asetettava etusijalle EU:n kaupunkipolitiikassa
  AK:n mielestä terveysnäkökohdat olisi järjestelmällisesti otettava huomioon kaupunkilaisten elämään vaikuttavissa toimissa esimerkiksi ympäristö-, energia-, liikenne-, liikunta- ja elintarvikepolitiikan alalla.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn
  Sosiaalisen innovoinnin avulla voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua
  Nykyisissä EU:n politiikoissa painotetaan liiaksi innovoinnin teknologista puolta sosiaalisen innovoinnin kustannuksella, todetaan Euroopan alueiden komitean 11. toukokuuta hyväksymässä lausunnossa.
  Share in Facebook  Tweet  Share in LinkedIn

   

   

  Euroopan alueiden komitea tiedotusvälineissä
  Voit lähettää meille AK:ta käsitteleviä juttuja osoitteeseen PresseCdR@cor.europa.eu!
  Eurooppa alueellani
  AK:n kotisivu EU:n verkkosivut Oikeudellinen huomautus Yhteystiedot Tilaa