Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια (ΕΕΠ)

 


Η «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» είναι ένα πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των περιφερειών της ΕΕ που εφαρμόζουν εξαιρετικές και ρηξικέλευθες πολιτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής τους επιφάνειας και των λοιπών δυνατοτήτων τους. Στις περιφέρειες με τον πλέον πειστικό, διορατικό και υποσχόμενο σχεδιασμό απονέμεται για μια συγκεκριμένη χρονιά το σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (EEΠ).

Το σήμα αυτό καθιερώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από οργανώσεις επιπέδου ΕΕ, όπως οι UEAPME, Eurochambres και Social Economy Europe. Στην πρωτοβουλία μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε οργάνωση που επιθυμεί να συμβάλει στους στόχους του προγράμματος. Η υλοποίηση των σχετικών μέτρων τελεί υπό την εποπτεία της εξεταστικής επιτροπής της EEΠ.
 

Ειδήσεις


> Αναζήτηση άλλων ειδήσεων