Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στο έργο της ΕτΠ: δημόσιες διαβουλεύσεις, βραβεία, επισκέψεις, κοινωνική δικτύωση…

​Συμμετοχή για όλους Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, από αυτό των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, σε αυτό των πολιτών. Δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε!

Οι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις, οι διαβουλεύσεις και οι εκδηλώσεις  aείναι ανοικτές στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις ενώσεις, τις ΜΚΟ, τους εμπειρογνώμονες και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
 
Τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής  είναι ανοικτά σε όλες τις περιφέρειες με πολιτικές αρμοδιότητες.
 
Οι διαγωνισμοί διατριβών είναι ανοικτοί στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
 
Οι επισκέψεις στην ΕτΠ και τη βιβλιοθήκη είναι ανοικτές στο κοινό.

Επισκεφθείτε την ΕτΠ 


 

Φωτογραφία/Βίντεο