Συμμαχία συνοχής

 

Τι είναι η Συμμαχία;

 

Χάρη στην πολιτική συνοχής της ΕΕ —η οποία απορροφά επί του παρόντος το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ— μειώνονται οι περιφερειακές ανισότητες, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ανοίγουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αντιμετωπίζονται σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση.

Η #CohesionAlliance είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Η Συμμαχία ιδρύθηκε μέσα από τη συνεργασία των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων δήμων και περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτό προϋποθέτει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 θα καταστήσει την πολιτική συνοχής ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική, ορατή και προσιτή για κάθε περιφέρεια στην ΕΕ.

Από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις έως τις ΜΜΕ, τις ΜΚΟ, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια ή τις πολιτιστικές οργανώσεις, όποιος πιστεύει στην πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτες στην # CohesionAlliance .

ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ, ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εταίροι


​​​
Ελάτε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ για να προσπελάσετε τη δήλωση αρχών της #CohesionAlliance και για να εγγραφείτε (συμπληρώνοντας το όνομά σας, την επωνυμία του οργανισμού που εκπροσωπείτε και μια ηλεκτρονική δ/νση).

Οι αρχές καταρτίστηκαν μέσω της σύμπραξης των ΟΤΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
Μπορούν να εγγραφούν μεμονωμένοι πολίτες, οργανώσεις και πολιτικοί.

Παρακάτω θα βρείτε επίσης σημαντικές εκθέσεις και έγγραφα θέσης με θέμα το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Δες το

Εδώ θα βρείτε περιπτωσιολογικές μελέτες και επιτυχημένα παραδείγματα σχετικά με την πολιτική συνοχής.

Καθεμία και καθένα από αυτά αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους ή εταιρείες και παρουσιάζεται από έναν πολιτικό εκπρόσωπο της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Αναλάβετε δράση!
Στις 10 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σειρά διαβουλεύσεων για την προετοιμασία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Μία από αυτές αφορούσε την πολιτική συνοχής.
 
Η διαβούλευση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και τους φορείς που ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένων δικαιούχων προγραμμάτων και κονδυλίων της ΕΕ όπως, π.χ., εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 
Καθότι η πολιτική συνοχής αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική πολιτική της ΕΕ, είναι σημαντικό αυτό να αντικατοπτρίζεται και στον αριθμό των συνεισφορών στη διαβούλευση.
 
Η #CohesionAlliance καλεί συνεπώς όλους τους υποστηρικτές της πολιτικής συνοχής να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.
 
Μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτήν την δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.
 
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απαντήσετε στις υποχρεωτικές ερωτήσεις 1-7 και να καταχωρίσετε τη διακήρυξη της CohesionAlliance στο σημείο 41.
Εκθέσεις και έγγραφα θέσης
Υποστηρίξτε το εγχείρημα