Ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020: οι νέες προκλήσεις απαιτούν φρέσκο χρήμα, καθώς οι περικοπές στην πολιτική συνοχής θα αποτελούσαν κίνδυνο για το μέλλον της Ευρώπης

Σχετικές πληροφορίες