Διασκέψεις κορυφής των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης

Kάθε δύο χρόνια, η ΕτΠ διοργανώνει τη Διάσκεψη κορυφής των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης. Σε αυτή τη διάσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των περιφερειακών και των τοπικών αρχών για να συζητήσουν τις κύριες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σχετικές πληροφορίες