Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ
Βρίσκεστε εδώ > Αρχική σελίδα > Έγγραφα > Πρόσβαση στα έγγραφα
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Έγγραφα
Πρόσβαση στα έγγραφα

The Treaty of Amsterdam introduced a new Article 255, which provides for a right of access for citizens to documents of the European Parliament, the Council and the Commission. These three institutions have adopted Regulation (EC) 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents, and subsequently, in a joint declaration, have asked the other European agencies and bodies to adopt similar rules on the matter.

Within our Committee, this request has led to a new policy on access to documents, giving maximum transparency to our work. This transparency undoubtedly allows greater public participation in the Community decision-making process and helps to strengthen the principles of democracy and fundamental rights as defined by Article 6 of the EU Treaty and in the EU’s Charter of Fundamental Rights.

With the Treaty of Lisbon (2009), the right of access for citizens to documents, now laid down in Article 15§3 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), was formally extended to all institutions, bodies, offices and agencies of the European Union

Contacts:

The Transparency and Access to documents Department is at your disposal to answer your questions and help you in your research.

Feel free to contact us!

Postal Address:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Σχετικές πληροφορίες
  • Procedure for written request