Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ
Δραστηριότητες
Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια (ENVE)

The ENVE Commission works towards a healthier and more sustainable environment in Europe. It channels local and regional expertise to the highest EU authorities in order to contribute to the adoption of effective policy measures in the fields of environment, climate change, energy and space.

Waste management, air pollution, extreme weather events or energy efficient housing are some of the issues dealt with. They impact people's direct environment, making feedback from ENVE members crucial for the EU to elaborate appropriate policy.

Opinions currently in discussion