Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ
Δραστηριότητες
Πολιτική εδαφικής συνοχής (COTER)
Regional policy and transport policy are at the heart of concern for local and regional authorities throughout Europe.

The COTER Commission allows for representatives from local and regional authorities to discuss the planning and implementation of these policies and to ensure that their concerns are taken up by the other European Institutions.

​Opinions currently in discussion











​The Cohesion Policy reform