Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ
Η ΕτΠ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών