Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των πόλεων και των περιφερειών
 
 

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz εκφώνησε την πρώτη ομιλία με θέμα «Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των πόλεων και των περιφερειών», στις 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια διεξήχθει διάλογος με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην ομιλία του κ. Lambertz έγινε απολογισμός της τρέχουσας κατάστασης στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ και το περιεχόμενό της θα χρησιμεύσει στην εκπόνηση του μελλοντικού θεματολογίου της ΕΕ. Επίσης έγινε αναφορά στα ζητήματα που θα απασχολήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ. Lambertz και την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk.

Τwitter:

#SOTREG