Κύρια στοιχεία

Ιδρυθείσα το 1994 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελείται από 350 μέλη - περιφερειάρχες, δημάρχους ή αιρετούς εκπροσώπους περιφερειών και δήμων - από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Τα μέλη πρέπει να εκλέγονται δημοκρατικά και/ή να εκτελούν πολιτική θητεία στη χώρα τους.

Μέσω της ΕΕ, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ έχουν λόγο στην ανάπτυξη των νόμων της ΕΕ που επηρεάζουν τις περιφέρειες και τους δήμους.

Αλλά... γιατί δημιουργήθηκε η ΕτΠ;

Από τη θέσπισή της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, η ΕτΠ εργάζεται για την προσέγγιση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι:

 • 70% της νομοθεσίας της ΕΕ έχει άμεσο περιφερειακό και τοπικό αντίκτυπο,

 • οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να συμμετέχουν στην οικοδόμηση της ΕΕ,

 • 50% των πολιτών της ΕΕ φρονούν πως οι τοπικοί και περιφερειακοί εκλεγμένοι εκπρόσωποι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ,

 • οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που βρίσκονται κοντά στους πολίτες θα πρέπει να δύνανται να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ο σημαντικός ρόλος της ΕτΠ αναγνωρίστηκε και ενισχύθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009. Μάθετε περισσότερα για αυτό στη συνέχεια της σελίδας.

Πώς φέρνει η ΕτΠ την ΕΕ εγγύτερα στους πολίτες;

 • Τα μέλη της ΕτΠ ζούνε και εργάζονται στις περιφέρειες ή τους δήμους όπου εκλέχτηκαν, γι αυτό και αφουγκράζονται τις ανησυχίες των ψηφοφόρων τους.

 • Μιλούν εξ ονόματος των ψηφοφόρων τους στην καρδιά της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και τη θέσπιση νομοθεσίας στην ΕΕ και τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις στην ΕΕ, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕτΠ στις περιφέρειες ή τις πόλεις τους.

Οι τρεις θεμελιώδεις αρχές της ΕτΠ

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

 • economic, social and territorial cohesion,
 • employment,
 • social affairs,
 • education, youth and culture,
 • public health,
 • transport,
 • sport,
 • environment, energy and climate change.


 

Σχετικές πληροφορίες


Η ΕτΠ συνοπτικά

- Πάνω από 20 χρόνια στην υπηρεσία των πολιτών της ΕΕ,
- 28 εκπροσωπούμενες χώρες,
- 350 τοπικοί και περιφερειακοί αιρετοί εκπρόσωποι και 350 αναπληρωτές,
- 6 επιτροπές,
- 5 πολιτικές ομάδες,
- έως 6 σύνοδοι ολομέλειας ετησίως
- σχεδόν 60 εκδοθείσες γνωμοδοτήσεις το 2014
- διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.
 

Media Links