Η Ευρώπη στην περιφέρεια μου
Μέλη
Εκδηλώσεις στην ΕτΠ

Οι εκδηλώσεις μας φέρνουν τη φωνή της ΕτΠ στις περιφέρειες, τις πόλεις και τους δήμους σε όλη την ΕΕ, και τη φωνή των πολιτών στους πολιτικούς ιθύνοντες στις Βρυξέλλες.

Οι πολιτικές ομάδες στην ΕτΠ