Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ
Βρίσκεστε εδώ > Αρχική σελίδα
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Πρόεδρος και Μέλη
Δραστηριότητες
Κύριες εκδηλώσεις
Εργαλεία
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectΔίκτυα
 • Για την παρακολούθηση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  Για την άμεση συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, τόσο στο νομοθετικό όσο και στο προ-νομοθετικό στάδιο
  Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής, διακρατικής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας
  Για την αύξηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία και την ανάπτυξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Για μια περιφερειακή και τοπική διάσταση στην Ένωση για τη Μεσόγειο
  Για την καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών από τις χώρες εταίρους και την ΕΕ.