Generalsekretær: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek


Som generalsekretær for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), leder jeg en administrationen af 600 tjenestemænd og gennemfører beslutninger, der træffes af de politiske organer i RU, forsamlingen af regionale og lokale repræsentanter, præsidiet, de politiske gruppers formandskonference og formanden, samt støtter medlemmerne i deres lovgivningsmæssige og politiske aktiviteter.

Jeg hjælper formanden med at forsvare RU's interesser over for de andre EU-institutioner og -organer, og jeg varetager daglige anliggender i forhold til forvaltning, budget og kommunikation.

EU's borgere efterlyser en omlægning i deres inddragelse på de områder, der betyder allermest for dem. Det er en klar opgave for alle EU's institutioner at lytte mere til borgerne og vise dem, at de betyder noget. Jeg er overbevist om, at RU som repræsentant for de lokale og regionale politikere, som er tættest på borgerne, kan spille en vigtig rolle i den sammenhæng.

Klik her for yderligere oplysninger om mig, mine medarbejdere og og arbejdet i Det Europæiske Regionsudvalg.

Jiří Buriánek
Generalsekretær for Regionsudvalget


Yderligere information
 

 Upcoming events

 
 

 Media links

 
 

 Strategic papers