EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter
Du er her > Forside
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Formand og medlemmer
Aktiviteter
Nøglearrangementer
Værktøjer
Untitled Document


CoR local eventsThe CoR and the Dutch Presidency of the Council of the EUApply until 18 Mar 2016


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNetværk
 • Overvågning af de lokale og regionale myndigheders engagement i gennemførelsen af EU-politikken om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
  Lokale og regionale myndigheders mulighed for at deltage direkte i EU's beslutningsproces både i lovgivningsfasen og i den lovforberedende fase.
  Letter det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde
  Øger og udbreder informationen om udviklingssamarbejdet i EU's lokale og regionale myndigheder
  Tilfører Middelhavsunionen en regional og lokal dimension
  Fremme af dialogen mellem partnerlandenes lokale og regionale myndigheder og EU.