EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter
Du er her > Forside
 

Formand og medlemmer
Aktiviteter
Nøglearrangementer
Værktøjer
Untitled Document

CoR 20 Years

25.06.2014
Brussels


Charter for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa

09.05.2014
Brussels


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNetværk
 • Overvågning af de lokale og regionale myndigheders engagement i gennemførelsen af EU-politikken om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
  Lokale og regionale myndigheders mulighed for at deltage direkte i EU's beslutningsproces både i lovgivningsfasen og i den lovforberedende fase.
  Letter det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde
  Øger og udbreder informationen om udviklingssamarbejdet i EU's lokale og regionale myndigheder
  Tilfører Middelhavsunionen en regional og lokal dimension
  Fremme af dialogen mellem partnerlandenes lokale og regionale myndigheder og EU.