EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter
Du er her > Forside
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Formand og medlemmer
Aktiviteter
Nøglearrangementer
Værktøjer
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNetværk
 • Overvågning af de lokale og regionale myndigheders engagement i gennemførelsen af EU-politikken om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
  Lokale og regionale myndigheders mulighed for at deltage direkte i EU's beslutningsproces både i lovgivningsfasen og i den lovforberedende fase.
  Letter det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde
  Øger og udbreder informationen om udviklingssamarbejdet i EU's lokale og regionale myndigheder
  Tilfører Middelhavsunionen en regional og lokal dimension
  Fremme af dialogen mellem partnerlandenes lokale og regionale myndigheder og EU.