Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER)

 


Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, který určuje a odměňuje regiony EU, jež prokáží výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podnikatelské politiky, bez ohledu na jejich velikost, bohatství a pravomoci. Regionům s nejpřesvědčivějším, nejperspektivnějším a nejslibnějším výhledovým plánem je na konkrétní rok uděleno označení „evropský podnikatelsky zaměřený region“.

Označení EER bylo zavedeno v partnerství s Evropskou komisí a podporují je zainteresované subjekty na úrovni EU, jako jsou UEAPME (Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků), Eurochambres (Sdružení evropských obchodních a průmyslových komor) a organizace Social Economy Europe. Ucházet se o ně mohou všechny organizace, které si přejí přispět k jeho cílům. Provádění opatření je pravidelně monitorováno porotou EER.
 

Aktuality


> Prohlížet další zprávy