Aliance soudržnosti

 

O co se jedná?

 
Politika soudržnosti EU , na níž je nyní vyčleněna jedna třetina rozpočtu EU, snižuje rozdíly mezi regiony, vytváří pracovní místa, poskytuje nové obchodní příležitosti a zabývá se nejdůležitějšími celosvětovými problémy, jako jsou změna klimatu a migrace.

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena díky spolupráci mezi hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů. Jejím požadavkem je, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie.

Ke #CohesionAlliance se může připojit kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU , od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace.

PODPOŘTE NÁS A PODEPIŠTE PROHLÁŠENÍ

Partneři


Připojte se

Na této stránce získáte prohlášení o zásadách #CohesionAlliance a budete se moci zaregistrovat (zadáním svého jména, jména vaší organizace a kontaktní e-mailové adresy).

Zásady byly vypracovány v rámci partnerství mezi územními sdruženími a Evropským výborem regionů.
K registraci zveme jednotlivce, organizace i politiky.

Níže také najdete důležité zprávy a poziční dokumenty o budoucnosti politiky soudržnosti.

Podívejte se

Zde najdete případové studie a úspěšné příklady z oblasti politiky soudržnosti.

Vždy je v nich představena skutečná osoba nebo podnik a uvede je regionální nebo místní politik.

Zapojte se do konzultace
Dne 10. ledna zahájila Evropská komise sérii konzultací v rámci přípravy víceletého finančního rámce. Jedna z nich je věnována politice soudržnosti.
 
Tato konzultace je otevřená všem občanům a zúčastněným stranám, které tato problematika zajímá, včetně příjemců prostředků z programů a fondů EU, jako jsou celostátní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní subjekty, akademické instituce, občanská společnost a podniky.
 
Politika soudržnosti je největší investiční politikou Unie, a proto je důležité, aby se tato skutečnost odrazila i v počtu příspěvků během konzultace.
 
CohesionAlliance tudíž vybízí všechny podporovatele politiky soudržnosti, aby se do této konzultace zapojili.
 
Přispět do této veřejné konzultace můžete vyplněním dotazníku online.
 
Jediné, co je třeba učinit, je odpovědět na povinné otázky 1-7 a do bodu 41 vložit prohlášení CohesionAlliance.
 
Podpořte nás