country

 • /Alternates


  Ondřej BENEŠÍK

  Zastupitel Zlínského kraje

  Stredni Morava
 • Pavel BRANDA

  Zastupitel obce Rádlo

  Severovychod
 • Štĕpánka FRAŇKOVÁ

  Zastupitelka města Pardubic

  Severovychod
 • Dan JIRÁNEK

  Zastupitel města Kladna

  Stredni Cechy
 • Stanislav JURÁNEK

  Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 • Adriana KRNÁČOVÁ

  Primátorka hlavního města Prahy

  Praha
 • Roman LÍNEK

  Náměstek hejtmana Pardubického kraje

  Severovychod
 • Petr OSVALD

  Zastupitel města Plzně

  Jihozapad
 • Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

  Zastupitelka Středočeského kraje

  Stredni Cechy
 • Martin PŮTA

  Hejtman Libereckého kraje

  Severovychod
 • Oldřich VLASÁK

  Zastupitel města Hradce Králové

 • Jiři ZIMOLA

  Zastupitel Jihočeského kraje

  Jihozapad

 • Česká republika je unitární stát se třemi úrovněmi správy: státní, krajskou a obecní. Je zřízeno 14 krajů včetně hlavního města Prahy, které má současně postavení kraje i obce; v České republice je 6249 obcí.​

  > Dělba moci


Zprávy

Níže naleznete novinky v jazyce dané země. Pro více zpráv v anglickém jazyce přejděte na příslušnou jazykovou verzi (vpravo nahoře).

More news

eNewsletter

Objednáte-li si náš mesícní e-Zpravodaj, dozvíte se, jakou cinnost v soucasnosti vyvíjejí vaši zástupci ve Výboru regionu a místní a regionální orgány vašeho státu v Evrope. Zvolte si verzi venovanou vaší zemi, abyste získali aktualizované informace.


Ve sdělovacích prostředcích

Vaše zeme v Evrope