Úvahy o Evropě

 
 
 

CO JSOU „ÚVAHY O EVROPĚ“?

Iniciativa Evropského výboru regionů poskytující občanům prostor, aby mohli prezentovat své obavy, myšlenky a nápady týkající se budoucnosti Evropy.


 

Jak se mohou občané podílet na této nové iniciativě?

Zpětná vazba je klíčová pro strukturování příspěvku VR k „Úvahám o Evropě“ a je zdrojem myšlenek ohledně dalšího reformního procesu EU. Naším záměrem je v místních podmínkách zjišťovat, jaké starosti občané pociťuj​í a jaké návrhy vyslovují ohledně budoucnosti EU, a referovat o nich v Bruselu.

Vtomto smyslu je Evropský výbor regionů (VR) připraven pomoci s pořádáním místních akcí, jež se v roce 2017 uskuteční na různých místech Evropy, zejména v podobě „diskusí s občany“, k nimž dají podnět členové VR, regiony, provincie, města a jejich národní sdružení, a ve spolupráci s dalšími orgány a institucemi EU v členských státech. Kromě toho mohou politickou diskusi na téma „Úvahy o Evropě“ zahájit také regionální parlamenty či místní rady.

Závěry těchto diskusí nebo případná přijatá prohlášení či usnesení mohou být použity při přípravě stanoviska VR nazvaného „Úvahy o Evropě – hlas regionálních a místních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii“, jež má být přijato koncem roku 2017 nebo počátkem roku 2018, tedy před zahájením kampaně k evropským volbám v roce 2019.

Obraťte se na nás prosím se svými dotazy, nápady a návrhy. ​​ 
​​

​​
Diskuse s občany „Úvahy o Evropě“

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Související informace
Organise your local event

 
Information

Audiovisual

Contact

Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu
Twitter

More tweets

Events calendar

News