Shromáždění EU regionálních a místních zástupců
Zde se nalézáte > Hlavní strana
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Předseda a členové
Činnost
Hlavní akce
Nástroje
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectSítě
 • Sleduje zapojení místních a regionálních orgánů do provádění politiky EU v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění
  Umožňuje místním a regionálním orgánům přímo se podílet na tvorbě politik EU v legislativní i předlegislativní fázi
  Usnadňuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci
  Zvyšuje informovanost a šíří informace o rozvojové spolupráci místních a regionálních orgánů Evropské unie
  Vnáší místní a regionální rozměr do Unie pro Středomoří
  Podporuje dialog mezi místními a regionálními orgány z partnerských zemí a EU.