Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС
Намирате се тук > Начало > Включи се > Награди > „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР)
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Включи се
„Предприемчив европейски регион“ (ПЕР)
 
 
„Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, чрез който се открояват и отличават региони на ЕС с изключителна и новаторска политическа стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На регионите с най-убедителен, авангарден и перспективен план за бъдещо развитие се присъжда знака „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) за определена година.

Знакът ПЕР е създаден в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на заинтересовани страни на равнище ЕС като Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия (UEAPME), Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres) и Социална икономика Европа (Social Economy Europe). Той е отворен за всички организации, които желаят да допринесат за постигането на неговите цели. Прилагането на мерките ще се наблюдава редовно от журито, което присъжда знака „ПЕР“.

 
 
 

Новини


> Още новини