Направете резервация за посещение

Комитетът на регионите (КР) организира информационни посещения за представители на обществеността, които искат да научат повече за начина на работа на КР и ролята на регионите за изготвяне на законодателството на Европейския съюз.

Представянето, което се прави от служител на КР, обикновено продължава един час, и включва най-общо въведение в работата на Комитета. Посещения се организират между 9,30 ч. и 16,30 ч. от понеделник до четвъртък, а в петък – до 14,30 ч.

Заявки се изпращат до Службата за посещения два месеца предварително и трябва да включват следната информация:

  • брой на участниците;
  • състав на групата;
  • езици, които се говорят от участниците;
  • възраст на участниците;
  • координати за връзка с водача на групата (име, адрес, телефонен номер, факс и електронна поща).

За изпращане на заявката използвайте съответния формуляр на английски, немски или френски език ( EN - DE - FR ).

Моля да имате предвид следното:

  • групата трябва да се състои най-малко от 15 души;
  • участниците трябва да имат навършени 14 години.

За повече информация, моля свържете се с:

Committee of the Regions
Communication, Press, and Protocol Directorate
Visitors' Service (Klaus Hullmann, Françoise Dumont)
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
тел. : + 32 (0) 2 282 2301/2124
eлектронна поща: visitesCdR@cor.europa.eu

Свързана информация
Документи