Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на комисия ENVE обхващат следните области:

Околна среда

Изменение на климата

Енергетика

Космически политики на Европейския съюз

Комисия ENVE координира и дейностите, свързани с Конвента на кметовете — инициатива с участието на местните и регионалните власти в борбата за по-добри политики в областта на климата и енергетиката.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: