Размисъл за Европа

 
 
 

Какво представлява „Размисъл за Европа“

„Размисъл за Европа“ е инициатива на Европейския комитет на регионите, която предлага на гражданите пространство, където те да представят своите идеи, мисли и виждания за бъдещето на Европа.


Обратната връзка е от ключово значение за структурата на приноса на КР към „Размисъл за ЕС“ и предоставя идеи за по-нататъшния процес на реформи на ЕС. Целта е да се достига до хората по места, да се изслушват тревогите на гражданите и техните предложения за това какъв трябва да бъде ЕС и да се съобщават на Брюксел!

В този смисъл Европейският комитет на регионите (КР) е готов през 2017 г. да подкрепи организирането на местни прояви в цяла Европа , предимно под формата на „граждански дебати“ по инициатива на своите членове, регионите, градовете, провинциите и техните национални сдружения и в партньорство с други институции на ЕС в държавите членки. Освен това регионалните парламенти или местните съвети също биха могли да инициират политически дебати на тема „Размисъл за Европа“.

Заключенията от тези дебати или от приетите евентуални декларации или резолюции биха могли да се включат в становището на КР относно „Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“, което се очаква да бъде прието в края на 2017 г. или в началото на 2018 г., преди началото на кампанията за изборите за Европейския парламент през 2019 г.

За повече информация и за да споделите идеи и предложения, моля, свържете се с нас!

​​ ​​
Граждански дебати „Размисъл за Европа“

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Свързана информация
News

Twitter

More tweets

Audiovisual

Contact

Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu