Комисии

Шест отделни комисии (групи от членове) изготвят становищата на Комитета на регионите в отговор на новите законодателни актове, предлагани от Европейската комисия. След това тези комисии представят проектостановища и проекторезолюции за обсъждане и приемане на всяка пленарна асамблея.

 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 
 commissions 

Становищата, които се обсъждат и приемат в отделните комисии, са в основата на позицията на КР относно местните и регионалните инициативи във връзка с тези въпроси.

По този начин КР се стреми да окаже влияние върху по-широкия институционален дебат в ЕС, а така също и върху законодателната и политическата програма, за да гарантира, че предизвикателствата, с които се сблъскват местното и регионалното равнища, както и отговорите на тези предизвикателства, се разбират и отчитат.

Правомощията на отделните комисии на КР отразяват ключовите политики на КР, които от своя страна са тясно обвързани с приоритетите на Европейската комисия и Европейския парламент.

Съставът на всяка комисия отразява политическия и националния състав на КР.


 ​Upcoming Events


​NewsСвързана информация

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)