Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС
Намирате се тук > Начало
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Председател и членове
Дейности
Основни събития
Инструменти
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectМрежи
 • Наблюдава участието на местните и регионалните власти в прилагането на политиката на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
  Дава възможност за пряко участие на местните и регионалните власти в процеса на изготвяне на политиката на ЕС, както по време на законодателния, така и на предзаконодателния етап.
  Улеснява трансграничното, транснационалното или междурегионалното сътрудничество.
  Предоставя допълнителна информация за сътрудничеството на местните и регионалните власти (МРВ) от Европейския съюз в областта на развитието и осигурява нейния обмен.
  Внася регионално и местно измерение в Съюза за Средиземноморието.
  Насърчава диалога между местните и регионалните власти от страните партньорки и от ЕС.