КР и председателят
Европа в моя регион
Членове
Прояви на КР

Чрез нашите прояви гласът на КР достига до регионите, градовете и общините в целия ЕС, а гласът на гражданите – до лицата, вземащи решения, в Брюксел.

Политически групи в КР