Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE
Jesteś tutaj > Strona główna
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Przewodniczący i członkowie
Działania
Najważniejsze wydarzenia
Narzędzia
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectSieci
 • Monitorowanie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w realizację unijnej polityki na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
  Umożliwienie bezpośredniego uczestnictwa władz lokalnych i regionalnych w procesie kształtowania polityki unijnej, zarówno na etapie procesu legislacyjnego, jak i podczas przygotowywania aktów prawnych
  Ułatwianie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej lub międzyregionalnej
  Poszerzanie wiedzy o współpracy na rzecz rozwoju władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej oraz wymiana informacji na ten temat
  Nadanie lokalnego i regionalnego wymiaru Unii dla Śródziemnomorza
  Wspieranie dialogu władz lokalnych i regionalnych z krajów partnerskich i z UE